החלפות והחזרות

מדיניות החלפת מוצר בחנות האונליין:

 1. החלפת מוצר באמצעות חשבונית תתאפשר תוך 14 ימים בלבד מעת קבלת המוצר.

 2. החזר כספי יינתן כחוק תוך 7 ימי עסקים, מעל סכום קנייה של 50 ₪. החזר כספי יינתן לפי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח.

 3. בגין ביטול עסקה ינוכו 5% או 100 ₪ מערך העסקה, לפי הנמוך מבניהם.

 4. הזיכוי הינו אישי ולא ניתן להעברה או למכירה.

 5. החלפת פריט יהיה בשווה ערכו בעת ההחלפה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

 1. ככלל המזמין רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן:
  “החוק”) שפורסם באתר: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations.

 2. ניתן לבטל רכישת מוצר בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר. הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החברה, בכתובת שצוינה בסעיף א(4) לעיל.

 3. במקרה של ביטול העסקה, יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא יותר מ-100 ₪, בהתאם להוראות החוק.

 4. אם סופק המוצר למזמין, חלה על המזמין חובת החזרת המוצר אל החברה עצמה. המזמין יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

 5. המזמין יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, זאת במידה שהמוצר כבר נשלח למזמין .

 6. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
  א. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
  ב. במקרה של כוח עליון כהגדרתו בחוק, אשר ימנע את המשך הביצוע התקין של המכירה .
  ג. הודעה על ביטול המכירה תימסר למזמין בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
  ד. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החברה לבטל את המכירה ו/או
  להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

 7. מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה מפורטים בחוק באתר:
   http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights

גלויה4.jpg